Arrangørerne af Hornbæk Havnefest, nemlig Hornbæk Bådeklub og Hornbæk Idrætsforening i et tæt samarbejde med Fonden Hornbæk Havn og Hornbæk Havneforening er kede af at skulle meddele, at årets Havnefest i uge 30 er aflyst.

Myndighedernes restriktioner i forbindelse med afholdelse af friluftskoncerter i juli 2021 medfører under den fortsatte corona-pandemi, at det for andet år i træk bliver umuligt at gennemføre Hornbæk Havnefest på et økonomisk velfunderet grundlag.

Den påbudte sektionsopdeling af det begrænsede publikumsareal foran Store Scene betyder, at kun 2 sektioner à 200 deltagere ville kunne etableres på arealet som under normale omstændigheder kan rumme op til 3.000 betalende publikummer.

Ej heller den påbudte ordning for indendørs, stående arrangementer levner mulighed for afvikling af de populære koncerter i såvel Vise Vers teltet som i Hyttefadet.

- Vi beklager, at beslutningen er nødvendig, men Forningen Hornbæk Havnefest bakker solidarisk op om myndighedernes dispositioner. Allerede i marts måned var vi langt henne i årets forberedelser og ventede kun på grønt lys til at aktivere de godt 400 frivillige hornbækkere som hvert år beredvilligt stiller op. Det samme gjaldt for de mere end 20 optrædende bands og solister i det færdige musikprogram.

Alt er dags dato sat på stand-by i et års tid, men som et lille lys i mørket kan vi fortælle, at hele det omfangsrige musikprogram for 2021 allerede nu er reetableret og vil blive præsenteret på Hornbæk Havnefest 2022. Vel mødt!

Overskuddet går til et godt formål

Hornbæk Havnefest arrangeres hvert år af foreningerne Hornbæk Bådeklub og Hornbæk Idrætsforening i samarbejde med Hornbæk Havneforening og Fonden Hornbæk Havn. 350 frivillige hornbækkere er hvert år med til at skabe Danmarks hyggeligste familiefest. Overskuddet fra Hornbæk Havnefest går ubeskåret til de arrangerende foreningers ungdomsarbejde.