PRISER TIL HAVNEFESTEN:
Indgang fredag kr. 195.- da det er en koncert aften.
Indgang fredag efter koncerten kr. 50.-
Lørdag og søndag koster det 40,- pr dag for voksne. Børn mellem 12-18 år kr 10.- under 12 år gratis.
Alle 3 dage kan købes fredag ved indgangen for KUN kr. 250,-

Overskuet fra Hornbæk Havnefest går ubeskåret til de arrangerende foreningers ungdomsarbejde.

Hornbæk Havnefest arrangeres hvert år af følgende foreninger:

Hornbæk Bådeklub
Hornbæk Idrætsforening

I samarbejde med:

Hornbæk Havneforening
Fonden Hornbæk Havn

For at få alle ender til at mødes, ledes havnefesten af Hornbæk Havnefest Komité, som består af følgende medlemmer:

 

Event & afviklingsansvarlig, sekriatat, plads, scene & afviklingsansvarlig samt formand: Palle Mandrup 

Økonomi:
Karin Mathiesen

Sponsorer & frivillige:
Jens-Ole Berthelsen - Hornbæk Havneforening

Aktivitesansvarlige:
Jørn Jensen - Fonden Hornbæk Havn
 -  Hornbæk Bådeklub

 

Bankforbindelse:
Danske Bank
Reg.: 4314 
Konto: 3172166393